Като представител на SENTECH KOREA Corp. за България ние сме оторизирани и имаме квалификацията да калибрираме всеки алкохолтестер на този производител! Нашата лаборатория е оборудвана с калибрационен апарат от най-висок клас GUTH (GUTH LABORATORIES USA), Model 34C. Цената на сервизната процедура е посочена в страницата на всеки модел алкохолтестер. Когато калибрираме Вашия апарат ние издаваме Сервизен протокол за това.

Алкохолтестерът е апарат, използващ високочувствителен измервателен елемент, наречен алкохолен сензор. Алкохолният сензор е чувствителен към параметрите на околната среда – температура, влажност, запрашеност и т.н. Това налага извършването на периодична проверка и функционална настройка на алкохолтестера с помощта на еталон с гарантирани параметри. Тази техническа процедура се нарича калибриране. Нейното редовно провеждане гарантира точността на алкохолтестера при експлоатация и удължава живота на измервателния му елемент - алкохолния сензор. Калибрирането на алкохолтестер се извършва със специализирана високотехнологична апаратура, съгласно калибрационен алгоритъм, зададен от производителя на тестера.

Калибрирането се извършва по метода "Wet Gas Callibration": При този метод еталонният газ се емитира от друг апарат - симулатор, който „произвежда“ алкохолна проба с определена концентрация, температура и влажност, отговаряща на параметрите на човешкия дъх. Подаването на генерирана от симулатора алкохолна проба към калибрирания тестер се извършва с помощта на газова помпа, осигураваща необходимото за калибрирането налягане на пробата. Освен апаратура, калибрирането изисква и специализиран технически консуматив - калибрационен разтвор със специфична за всеки модел тестер концентрация. Сервизната процедура "калибриране" се документира с издаването на Сервизен протокол за успешно калибриране на алкохолтестера.

Периодът за извършване на калибриране зависи от модела алкохолтестер / типа на измервателния сензор, експлоатационната натовареност, сферата и спецификата на приложение на тестера. Обикновено, през 6-12 месеца е желателно всеки алкохолтестер да бъде калибриран или да бъде сменен сензорния му модул (в зависимост от модела). Моля, свържете се с нас, за да обсъдим и изпълним калибрирането на Вашия алкохолтестер.

SpeedyCounter.com