Кои са техническите консумативи, които използва един алкохолтестер?
Измерването на алкохолна концентрация в издишан от човека въздух е изследване, което се реализира от апарат наречен алкохолтестер. Алкохолтестерът използва технически консумативни материали, чиято стойност заедно със стойността на самия алкохолтестер формират себестойността на едно измерване/изследване. 

Индивидуален накрайник/мундщук за вземане на алкохолната проба - Мундщукът „доставя“ пробата от издишания въздух до измервателния елемент/сензорана алкохолтестера. Чрез мундщука се дозира необходимото количество от издишания въздух за едно измерване. Чрез мундщука се предпазва измервателния елемент от проникване на слюнка и други опасни за него субстанции. Мундщукът изолира подадената за измерване проба от влиянието на елементите на околната среда – вятър, температура, влажност, замърсявания. 


Индивидуален мундщук използват всички предлагани от нас модели алкохолтестер с изключение на модела от „най-лекия“ клас – „за личен контрол“ AL2500, модела „за контрол на достъпа“ EBS-010 и модела за скрининг iblow10.

При моделите AL4000 и ADBs като индивидуален мундщук се използва обикновена кафе-сламка, което намалява драстично себестойността на измерването. 

Моделите AL7010, AL7000, AL8800 и ALC-1 използват еднотипен индивидуален мундщук с достъпна цена и универсална приложимост. Моделът „от най-висок клас“ ALP-1 използва специализиран само за този модел индивидуален мундщук, обезпечаващ най-високите изисквания при измерване на алкохолна концентрация.

Моля, свържете се с нас, за да закупите необходимите за Вашия алкохолтестер индивидуални мундщуци.

Сензорен/измервателен елемент - Алкохолният сензор е високочувствителен елемент, технически консуматив, който се характеризира с лимитиран брой измервателни цикли. Неговият живот е функция на условията за експлоатация – брой измервания, интензивност на измерванията, условия за измерване. 

Алкохолният сензор е своеобразен буфер между измерваното лице и алкохолтестера – той „понася“ върху себе си грешките от употребата на алкохолтестера и „предпазва“ останалата част от апарата. Сензорният елемент е технически консуматив, който се калибрира/подменя след изчерпване на ресурса му или след повреда при неправилна експлоатация на алкохолтестера.

При моделите AL7000, ALC-1, AL4000, EBS-010, ADBs и ALP-1 производителят е оформил сензорния елемент като сензорен модул, който може да бъде калибриран и сменян при необходимост. Необходимостта от калибриране/смяна на сензорния модул се диагностицира от самия алкохолтестер и се визуализира върху дисплея му. При моделите AL2500, AL7010, AL8800 сензорният елемент може да бъде единствено калибриран.

Моля, свържете се с нас, за да получите консултация и/или да закупите сензорен модул за Вашия алкохолтестер.

SpeedyCounter.com