Каква е разликата между "дрегер за личен контрол, семейство и приятели" и "дрегер за фирмен контрол, проверка на служители"?
  • Описанието на двете категории продукти съдържа и отговора на въпроса. Апаратите, предназначени за фирмен контрол са разчетени за по-голямо експлоатационно натоварване, те отговарят на по-високи експлоатационни изисквания. Такъв апарат е разчетен за провеждане на десетки измервания дневно. Апаратите за личен контрол са предвидени да осигурят контрола на по-малък брой тествани лица - най-често в рамките на едно семейство, кръг близки хора или индивидуално ползване.
Каква е разликата между електрохимичен и полупроводников сензорен елемент?
  • Електрохимичният сензор е по-висок клас измервателен прибор в сравнение с полупроводниковия. Електрохимичният сензор се характеризира с по-добри експлоатационни параметри - точност, стабилност на резултатите, независимост на резултата от параметрите на околната среда и замърсяванията, по-дълъг калибрационен цикъл. Електрохимичният измервателен сензор се инсталира в алкохолтестери от висок клас. С електрохимичен сензор са моделите ALP-1, iblow10ALC-1, AL8800, ADBsEBS-010, AL4000. Полупроводников сензор използват моделите AL7000, AL7010 и AL2500.
Какво представлява сменяемият сензорен елемент, наречен "сензорен модул"?
  • Сензорният елемент е измервателния прибор на всеки алкохолтестер. Неговата функционална годност определя живота на самия алкохолтестер. SENTECH Korea Corp. e първият в света производител на анализатори за алкохол в кръвта, който е въвел и патентовал сменяемия сензорен елемент. Затова при повечето наши модели тестери сензорният елемент е конструктивно оформен като модул, който може за секунди да бъде сменян с нов. Това прави всеки алкохолтестер със сензорен модул (сменяем сензорен елемент) "вечен". При повреда или изчерпване на ресурса на сензорния модул, той просто се сменя с нов и работата на тестера продължава. Сменяемият сензорен модул е иновация, която единствено апаратите AlcoScan®™ притежават на световния пазар! Със сменяем сензорен модул са моделите, които Ви предлагаме: AL7000, ALC-1, ALP-1, EBS-010, AL4000, ADBs.
SpeedyCounter.com